Voor bijzondere kinderactiviteiten op uw evenement.

Algemeen

De onderstaande informatie is van toepassing op de website van Elkedagfeest. Door de pagina te gebruiken  stem je in met deze disclaimer. 

Voorwaarden

Op alle producten, diensten en aanbiedingen via de site van Elkedagfeest zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn via onze website te lezen. We behouden ons het recht voor, de informatie op deze site, de aanbevelingen en de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Juistheid van gegevens 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De grootste aandacht en zorg wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens. Wij hechten veel waarde aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de informatie. Toch kunnen er geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Wij ervaren geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de informatie op deze website. Dit geldt eveneens voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend.

Bezoekers kunnen op onze website eigen ervaringen en reviews plaatsen. De redactie van Elkedagfeest controleert de inhoud hiervan, maar is hiervoor niet aansprakelijk.

Websites van derden 

Onze website bevat tevens links naar websites en bestanden van derden. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze verbonden sites. Het gebruik van deze links is voor eigen risico. De informatie op websites van derde is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Onderlinge verwijzingen 

Linken en verwijzen naar pagina’s van Elkedagfeest mag altijd. Het web bestaat tenslotte onder andere bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Wij stellen het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Copyright 

Het auteursrecht op deze website berust bij Elkedagfeest, Sprookjesverjaardag of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ons. Vermenigvuldiging, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaand schriftelijk toestemming. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen?

Heb je vragen over bovenstaande? Neem contact met ons op.

Wil je ons een review geven dan graag! Dit kan door te klikken op de link hieronder:

Google review geven