Voor bijzondere kinderactiviteiten op uw evenement.

Kinderen erbij betrekken

betrekken bij projecten

Voor overheden, bedrijven en scholen kan het interessant zijn om jeugd en jongeren te betrekken. Het is een leuke manier om de jeugd *(maar ook zeker jongeren), de familie van de kinderen en de omgeving enthousiast te maken en te betrekken bij een nieuwe ontwikkeling binnen jullie eigen stad of binnen jullie bedrijf.

Voor bedrijven

Als bedrijf ben je verbonden met kinderen. Alles wat je doet of laat, raakt kinderen - direct of indirect, positief of negatief. Of het nu gaat om de kinderen van je medewerkers, kinderen die betrokken zijn bij de grondstoffen, producten of diensten die je inkoopt, of kinderen die jouw consument zijn. Daarnaast zijn het misschien wel jullie toekomstige medewerkers. Laat ze kennismaken met jullie bedrijf. Wij zorgen er met onze werkvorm voor dat de kinderen aan het einde van de activiteit meer weten over jullie bedrijf. Dat is waardevol voor jullie en voor de kinderen. Daarnaast koppelen we aan jullie terug wat de kinderen is opgevallen tijdens hun bezoek en hun ervaringen. Wellicht zien ze dingen die jullie zelf nog niet gezien hadden. Of hebben ze ideeën die jullie inspireren.

Voor overheden

We laten de kinderen op een ;interactieve manier nadenken over dat wat er speelt in hun dorp of stad. Wat weten ze erover? Wat zouden ze erover willen weten? Wat voor vragen hebben ze? Aan wie zouden ze deze kunnen stellen? Kinderen kijken letterlijk en figuurlijk anders tegen dingen aan dan dat volwassenen dat doen. We betrekken ze graag. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Voorbeeld: De bouw van het nieuwe sportcentrum in Kapelle
Eerder dit jaar hebben we bijvoorbeeld kinderen betrokken bij de bouw van het nieuwe sportcentrum in Kapelle. De (basisschool)kinderen leerden spelenderwijs hoe je een artikel schrijft. Ze leerde een foto maken die past bij een artikel, vragen bedenken en een interview afnemen. Leuk en leerzaam. Bovendien stellen kinderen andere vragen dan dat volwassenen zouden doen. Dat zorgt voor een andere insteek. Het artikel is vervolgens gebruikt door de gemeente om inwoners te informeren over de voortgang van het project.

Voor basisscholen

Voor de kinderen is het leuk en leerzaam om zich te verdiepen in een onderwerp dat speelt in hun eigen dorp of stad. Daarnaast leren de kinderen spelenderwijs hoe ze een artikel moeten schrijven, een foto maken die past bij een artikel en een interview moeten afnemen. Leuk en leerzaam. Bovendien stellen kinderen andere vragen dan dat volwassenen zouden doen. Dat zorgt voor een andere insteek. Het is extra leuk wanneer hun eigen artikel daarna ook verschijnt in de krant of weekbrief. Deze activiteit kan bijvoorbeeld worden ingezet als buitenschoolse activiteit.

Voor middelbare scholen

Ook voor jongeren van de middelbare school hebben we een leuk concept klaarliggen. Afhankelijk van de opleiding van deze studenten bedenken en verzorgen we een activiteit die past bij hun opleiding gecombineerd met een leerzaam component en een fun component. Op deze manier ontlasten we scholen. Wij nemen (een deel van) de organisatie uit handen. De docenten kunnen in deze uren zich richten op de lessen.

De school die verkeerd om was gebouwd

‘Hoe voelde het toen de school verkeerd om was gebouwd?'

Investering

Voor deze activiteit maken we voor jullie graag een offerte op maat.

Kids op de bouwplaats